3D-programski paketi in haptične naprave

Zaprosite za informacije ali predstavitev, pošljite nam vprašanje ali komentar.

3D System Authorized Partner logo
alibre-logo

Programski paketi za digitalno konstrukcijo in rekonstrukcijo geometrije kompleksnih objektov predstavljajo temelj za novo raven uporabe 3D-digitalne resničnosti, dizajna s taktilnim doživetjem in orodij za potrditev izdelkov.

Novi programski paketi GEOMAGIC za CAD-dizajn, povratni inženiring (Reverse Engineering, RE), Scan-to-CAD in 3D-modeliranje omogočajo večjo produktivnost in boljšo učinkovitost v vsakem proizvodnem procesu.

3D-obdelava in povratni inženiring

Nabor orodij za 3D-skeniranje, obdelavo skeniranih podatkov in povratni inženiring omogoča enostaven in natančen postopek digitalizacije objektov iz resničnega sveta. Geomagic vam ponuja hiter uvoz podatkov v nativnih in standardnih formatih MCAD, njihovo primerjava z dejanskimi položaji realnih kosov in virtualno rekonstrukcija do dejanskih modelov CAD.

Geomagic Design X in Wrap sta vodilni orodji za povratni inženiring in obdelavo skeniranih podatkov, ki omogočata hitro in natančno interpolacijo vhodnih podatkov. Podprti so naslednji nativni formati orodij MCAD: Solidworks, Autodesk Inventor, Catia in Creo, poleg že navedenih pa lahko uporabljate tudi vse druge standardizirane 3D-formate, kot so STL, OBJ, WRL, 3DS, STP, IGES in drugi.

Integrirane so številne funkcije, ki prispevajo k odkrivanju napak, nastalih pri konstruiranju, modeliranju in skeniranju, kar zagotavlja tehnično izvedljivost (proizvodnjo) konstruiranega modela.

Programski paketi za povratni inženiring in obdelavo skeniranih podatkov Geomagic:

CAD-dizajn in 3D-modeliranje

Rešitvi Geomagic in Alibre za 3D-dizajniranje, modeliranje in obdelavo skeniranih podatkov se povsem prilagodita potrebam in izzivom novih dizajnerskih in proizvodnih procesov ter zagotavljata visoko raven združljivosti. Vsaka rešitev Geomagic podpira vrsto digitalnih delovnih procesov, ki kar najbolj izkoriščajo integrirana 2D- in 3D-orodja, s čimer sta zagotovljeni hitrost in učinkovitost dela ter dizajnerskega postopka.

Ti rešitvi omogočata 2D- in 3D-konstrukcijo dejanskih CAD-oblik, enostavno ustvarjanje več ponovitev dizajna in obdelavo 3D-skeniranih podatkov za potrebe analize, proizvodnje, izdelave prototipov ipd. Modeliranje kompleksnih organskih oblik je hitrejše in enostavnejše kot s tradicionalnimi CAD-orodji.

Geomagic omogoča uporabo sodobnih orodij in naprav, ki olajšajo postopek 3D-dizajniranja in konstruiranja. Slednje se še posebej odraža pri obdelavi prostih površin, kjer so izkoriščene vse možnosti haptičnih naprav – edinstvenega spoja 3D-vmesnika z dejanskimi taktilnimi povratnimi informacijami, povratno silo med uporabnikom in virtualnim objektom.

Programski paketi za CAD-dizajniranje in 3D-modeliranje:

Haptične naprave

Haptične naprave GEOMAGIC so digitalni svet obogatile z dotikom. 3D-haptični sistemi omogočajo pravo tridimenzionalno navigacijo in omogočajo občutek povratne sile, s čimer občutek dotika integrirajo v sistema Geomagic® Freeform® in Geomagic® Sculpt® za 3D-modeliranje ter v komercialne aplikacije in raziskave.

3D-haptični sistemi se uporabljajo v vseh industrijah, v katerih se zahteva natančno tridimenzionalno dizajniranje, saj možnost dotika omogoča hitrejšo in natančnejšo izdelavo dizajna.

Haptične naprave GEOMAGIC:

Programski paketi za CAD- in 3D-modeliranje, povratni inženiring in 3D-obdelavo skeniranih podatkov, haptične naprave: