Vzvratno inženirstvo

Vzvratno inženirstvo (angl. reverse engineering) je postopek odkrivanja tehnoloških principov nekega izdelka, objekta ali sistema prek analiziranja njegove strukture, funkcije in delovanja. Uporablja se za boljše razumevanje objekta zaradi njegovega vzdrževanja oziroma oblikovanja nove naprave z isto funkcionalnostjo, brez kopiranja izvirnih delov.

Z razvojem računalniško podprtega dizajna (CAD) je povratno inženirstvo postalo sprejemljiva metoda za izdelavo 3D-virtualnih modelov obstoječih fizičnih objektov za nadaljnjo uporabo v 3D-programskih paketih CAD, CAM, CAE in ostalih.

Postopek povratnega inženirstva vključuje merjenje oblik objekta ter rekonstruiranje njegovega 3D-modela. Fizični objekt se izmeri s pomočjo 3D-sistema za digitalizacijo ATOS. Dobljeni podatki se nato obdelajo, da dobimo natančno poligonizirano mrežo, ki natančno opisuje digitaliziran objekt. Z nadaljnjo obdelavo teh podatkov v programskih paketih GEOMAGIC za rekonstrukcijo CAD-modela se pridobijo površinski (NURBS) oziroma volumenski modeli (STEP, IGES).

Eno od vprašanj, ki si jih je treba postaviti pred začetkom rekonstrukcije CAD-modela objekta, je, ali želimo dobiti model, ki v celoti opisuje fizični objekt, ali CAD-model, ki bo odražal izvorno zamisel njegovega dizajnerja.

rekonstrukcija gajete | Topomatika

Zaprosite za informacije ali predstavitev, pošljite nam vprašanje ali komentar.