Ameriška livarna Bradken uvaja optično merilno tehniko

Konvencionalni pristop k merjenju oblik in dimenzij odlitkov s pomočjo kontaktnih merilnih sistemov ima svoje omejitve, zato v ameriški livarni jeklenih legur Bradken uvajajo optično 3D-merilno tehniko za hitrejšo izvedbo kontrole, doseganje toleranc in zmanjšanje obsega dodelav.

Livarna Bradken v Tacomi ima dolgo tradicijo, saj je bila že leta 1899 ustanovljena pod imenom Atlas z namenom proizvodnje železnih odlitkov za potrebe shranjevanja lesa na severozahodu ZDA. Danes proizvaja odlitke za energetiko in druge industrije: komponente turbin, črpalk, ventilov, kompresorjev in generatorjev za hidroelektrarne neto mase do 25 metričnih ton.
Kontrola dimenzij in oblik takšnih komponent s pomočjo konvencionalnih koordinatnih merilnih strojev s tečajnimi rokami je včasih trajala tudi več tednov, zato so se odločili, da nabavijo učinkovitejši, bolj prilagodljiv in zanesljivejši 3D-merilni sistem za velike in zahtevne odlitke. V obsežnem postopku izbire so testirali različne merilne sisteme. Bradken je na koncu izbral optični 3D-skener ATOS Triple Scan, ki je opremljen z merilnimi kamerami visoke ločljivosti – do 12 milijonov točk. ATOS je v osmih urah točno skeniral odlitke v okviru zahtevanih toleranc in pripravil obširno analizo celotnega odlitka.

V podjetju Bradken uporabljajo tudi prenosni fotogrametrijski sistem TRITOP za izboljšanje dimenzijske točnosti velikih odlitkov in sklopov, kot so ohišja turbin.

Z uvedbo merilnih rešitev GOM se je občutno zmanjšal obseg dodelav in pospešil proizvodni proces.