Uporaba 3D-merilnih sistemov pri izdelavi orodij

Velika slovenska livarna LTH Ulitki d.o.o. (LTH Casting d.o.o.) je znan proizvajalec in izvoznik delov ter orodij za avtomobilsko industrijo. Da bi kar najbolj izpolnili želje kupcev ter vse večje zahteve trga ter dosegli kar najboljšo kakovost izdelkov, so v livarni nabavilioptični merilni sistem ATOS znamke GOM za 3D-merjenje orodij in odlitkov.

V zanimivi predstavitvi na forumu IRT 2014 »Uporaba 3D-optičnih meritev pri izdelavi orodij« je Matej Samec predstavil konkretne primere uporabe sistema ATOS v tovarni LTH Ulitki d.o.o. za potrebe:

 • Konstruiranja novih izdelkov in orodij
 • Kontrole v delavnicah:
  • Pred toplotno obdelavo
  • Po toplotni obdelavi (po kaljenju)
  • Elementov iz kooperacije
  • Oblik, pozicioniranja in porabe elektrod
  • Končne kontrole komponent
 • Kontrole kakovosti končnih izdelkov
 • Povratnega inženiringa

Za obdelavo rezultatov meritev podjetje LTH Ulitki d.o.o uporablja programski paket ATOS Professional, ki omogoča veliko možnosti obdelave izmerjenih podatkov: odstopanja od teoretičnih vrednosti, analiziranje debeline sten, položajev lukenj ali cilindrov, GD&T pravokotnost, simetričnost … Programska oprema omogoča tudi statistično analizo podatkov, s pomočjo katerih je mogoče spremljati obnašanje posameznih komponent pri različnih postopkih.

Avtor v delu sklene, da so 3D-meritve in obdelava tako dobljenih podatkov povečali kakovost izdelkov in skrajšali čas izdelave orodij:

»Napake na komponentah so odkrite že v prvih fazah izdelave orodja, ne pa šele pri prvih poskusih litja. Merjenje z optičnim 3D-sistemom ATOS je veliko hitrejše kot merjenje s 3D-koordinatnim strojem.«

LTH Ulitki - 3D mjerenja u alatničarstvu | Topomatika