ARGUS – optična analiza za oblikovanje pločevine

ARGUS izmeri spremembe oblike pločevine med postopkom oblikovanja. Rezultati so tridimenzionalne koordinate točk s površine oblikovane pločevine in razporeditve napetostnega tenzorja ter zmanjšanja debeline materiala. V FLC-diagramih se primerja, ali izmerjene deformacije ležijo pod ali nad krivuljo mejne deformabilnosti uporabljenega materiala, s čimer se določijo kritična področja in dejavniki varnosti.

ARGUS k optimizaciji postopka oblikovanja pločevine prispeva s/z:

  • Hitrim odkrivanjem območij s kritičnimi deformacijami
  • Reševanjem kompleksnih težav oblikovanja
  • Verificiranjem numeričnih simulacij

Optična analiza oblikovanja pločevine z rešitvijo ARGUS omogoča točno in hitro merjenje deformacij objektov različnih velikosti z izjemno visoko merilno ločljivostjo. Zlahka je mogoče analizirati tudi več sto tisoč merilnih točk.

ARGUS omogoča natančno 3D-analizo izdelave izdelkov iz jeklene, aluminijaste in druge pločevine ali na primer cevi pri postopku oblikovanja z visokim notranjim tlakom. Razporeditev deformacij in zmanjšanje debeline materiala se prikažeta tridimenzionalno po celotni površini objekta ali po posameznih odsekih. FLC-diagrami omogočajo hitro oceno pravilnosti konstrukcije.

Priprava objekta

Pred začetkom postopka oblikovanja pločevine se na njeno nedeformirano površino nanese pravilen točkast vzorec. Med oblikovanjem pločevine se razporeditev točk spreminja skladno z deformacijami površine.

Snemanje

Deformirana pločevina se posname iz različnih smeri z digitalno kamero visoke ločljivosti.
Število posnetkov ni omejeno, zato je mogoče enostavno analizirati tudi zelo kompleksne objekte.

Samodejna obdelava

Na podlagi fotogrametrijskega principa se samodejno poišče 3D-položaj vseh točk na pločevini in tako določi njena oblika v deformiranem stanju. Z analizo razmikov med točkami se izračunajo deformacijski tenzorji po celotni površini pločevine. Razporeditev zmanjšanja debeline materiala se izračuna ob predpostavki ohranitve volumna.

Rezultati

Tridimenzionalna oblika končnega kosa, komponente deformacijskega tenzorja, kot so glavne in sekundarne deformacije, zmanjšanje debeline materiala in krivulje mejne deformabilnosti se prikažejo tridimenzionalno ali v diagramih ter izvozijo s pomočjo standardnih formatov.

VIDEO Prikaz merilnega postopka: ARGUS – oblikovanje pločevine

Zaprosite za informacije ali predstavitev, pošljite nam vprašanje ali komentar.

GOM certified partner logo