ZEISS Industrial Quality Solutions – industrijske 3D merilne tehnologije

Carl Zeiss GOM Metrology GmbH, do leta 2019 znano kot GOM GmbH in nato prevzeto s strani skupine ZEISS, je globalni industrijski proizvajalec iz Nemčije, ki že več kot 30 let razvija in proizvaja revolucionarne optične merilne rešitve in tehnologije za tridimenzionalna merjenja oblike ter analizo deformacij.

Meritveni sistemi temeljijo se na digitalni obdelavi slike. Uporabljajo se za razvoj izdelkov, zagotavljanje kakovosti, testiranje materialov in komponent. ZEISS Metrology proizvaja merilne skenerje, pa tudi programske pakete za evalvacijo, za katere zagotavlja usposabljanje uporabnikov in strokovno podporo.

ZEISS Metrology industrijske merilne rešitve omogočajo proizvajalcem po vsem svetu optimizacijo
postopkov, zmanjšanje stroškov in pospešitev proizvodnje. ZEISS Group je svoje poslovno potovanje začel kot delavnica za natančno mehaniko in optiko leta 1846 v Jeni, Nemčija. Danes razvija in distribuira opremo za proizvodnjo polprevodnikov, merilno tehnologijo ter opremo za kontrolo kakovosti v industriji, mikroskope, medicinsko tehnologijo, leče za očala, filmske
kamere in fotoaparate.

Poslovna skupina ZEISS Industrial Metrology, podružnica ZEISS Group, je vodilni proizvajalec
večdimenzijskih merilnih rešitev. Sem spadajo tridimenzionalne merilne naprave, optični in
multisenzorski sistemi ter merilna programska oprema za avtomobilsko, letalsko, kovinsko, plastično in medicinsko industrijo. Inovativne tehnologije, kot je 3D rentgensko merjenje (računalniška tomografija) za kontrolo in spremljanje kakovosti izdelkov, zaokrožujejo ponudbo ZEISS-a.

Z integracijo podjetja GOM v ZEISS Industrial Quality Solutions so vsi merilni programi podjetja ZEISS združeni, zato je program GOM Inspect postal ZEISS INSPECT, osrednji element portfelja metroloških programov.

Ročni skenerji za 3D optično merjenje oblik in dimenzij

Prenosna optična trikoordinatna merilna naprava.

Optično 3D-merjenje ter analiza pomikov in deformacij

Avtomatizirana optična 3D-merilna naprava

Nedestruktivno 3D rentgensko merjenje

Ročni skenerji za 3D optično merjenje oblik in dimenzij