Zagotavljanje kakovosti podstavnih vozičkov vagonov

Prenosni fotogrametrijski sistem TRITOP je optična trikoordinatna merilna naprava. Rešitev omogoča hitro in natančno izvedbo različnih zahtevnih meritev, in sicer neposredno v proizvodni hali ali na terenu. Z rešitvijo TRITOP smo do zdaj uspešno izvedli številne merilne naloge, ki jih na druge načine, npr. s taktilnimi ali geodetskimi metodami, ni bilo mogoče uspešno izvesti.

V tovarni Gradelj v Zagrebu se je začela proizvodnja podstavnih vozičkov vagonov. Za zagotavljanje visoke kakovosti teh zavarjenih konstrukcij, velikih okrog 3 x 4 metre, in doseganje sprejemljivo cene ter kratkih rokov dostave, je bila uporabljena sodobna tehnologija, kot je robotsko varjenje.

Z merilnim sistemom TRITOP so se kontrolirali vsi koraki proizvodnega postopka – od vhodne kontrole polizdelkov prek nameščanja naprava za varjenje do utekanja proizvodnje in končne kontrole geometrije vsakega vozička iz serije. Kompletna obdelava rezultatov (vključno z izdelavo merilnega poročila) je avtomatizirana, tako da je bil za vsak posamezen voziček hitro in zanesljivo ustvarjen merilni protokol o izpolnjevanju predpisanih toleranc.

Z visoko merilno točnostjo, prilagodljivostjo in enostavnostjo uporabe je rešitev TRITOP omogočila zahtevano kakovost izdelkov in njihovo zaščito v serijski proizvodnji.