GOM Inspect – brezplačen programski paket za kontrolo in obdelavo merilnih rezultatov

GOM Inspect je brezplačen programski paket za 3D-kontrolo, dimenzionalne analize in obdelavo 3D-poligoniziranih mrež tridimenzionalnih oblakov točk ter brskalnik za zapise ATOS in GOM Inspect Professional.

Celovito, certificirano nadzorno orodje

GOM Inspect vključuje vsa evalvacijska orodja, potrebna za celovito analizo delov in konstrukcij.
Rešitev GOM Inspect sta neodvisno testirala in certificirala ameriški ter nemški nacionalni merilni laboratorij (PTB, NIST). Točnost rezultatov programske opreme je potrjena s primerjavo z referenčnimi rezultati. GOM Inspect je uvrščen v razred z najmanjšimi odstopanji, 1. razred.

 • Nalaganje CAD-modela v standardnih formatih: IGES, STEP, JT Open, …
 • Možnost večkratnega ujemanja merilnega rezultata in CAD-modela v istem projektu: samodejna poravnava, RPS, 3-2-1, ravnina-linija-točka, best-fit (metoda najmanjših odstopanj), hierarhična poravnava …
 • Odstopanje oblik merilnega objekta od CAD-izvirnika: površinski prikaz, po presekih in v posameznih točkah
 • Generiranje pravilnih geometrijskih teles na podlagi merilnega rezultata in CAD-modela
 • Dvodimenzionalna analiza po presekih
 • Merilne funkcije: oddaljenost, koti, premeri, virtualno pomično merilo …
 • Tolerance oblik in položajev (analiza GD&T) po standardih ISO 1101 in ASME Y14.5
 • Merilna poročila: posnetek zaslona, tabele z izračuni, PDF …

Generiranje in obdelava poligonskih mrež

GOM Inspect samodejno preračuna oblake točk v visokokakovostne 3D-mreže in razpolaga s številnimi orodji za njihovo obdelavo:

 • Nalaganje 3D-oblakov točk v standardnih formatih: STL, ASCII…
 • Pretvarjanje oblakov točk v poligonizirane mreže
 • Glajenje poligonskih mrež
 • Redukcija poligonskih mrež
 • Zapiranje lukenj v mrežah
 • Izpopolnjevanje poligonskih mrež
 • Izločanje zakrivljenih linij iz mrež
 • Prikaz rezultatov v standardnih formatih: STL, ASCII, …

Brezplačni brskalnik

Celovito polje merilnih podatkov omogoča enostavno razumevanje težavnih področij in hitrejše iskanje možnih rešitev. Za lažjo komunikacijo med oddelki za meritve, analize, konstrukcije in razvoj so vsi podatki, pridobljeni s pomočjo rešitev GOM Inspect Professional in ATOS Professional, shranjeni v eni datoteki. S programom GOM Inspect so merilni rezultati in poročila enostavno dostopni vašim sodelavcem in partnerjem za pregled in nadaljnje analize.

Vse zbirke podatkov rešitev GOM Inspect, GOM Inspect Professional in ATOS Professional so medsebojno združljive.

Primerjava med rešitvama GOM Inspect in

GOM Inspect Professional

Nalaganje podatkov in prikaz rezultatov meritev (ASCII, STL, PGS …)
Poligoniziranje ATOS-podatkov
Poligoniziranje rezultatov skeniranja z drugimi napravami (laserski skenerji, računalniški tomografi …)
Obdelava poligoniziranih mrež
Nalaganje CAD-modelov v osnovnih standardnih formatih (IGES, STEP …)
Nalaganje CAD-modelov v izvornih formatih (CAZIA, UF, Pro/E)
Kontrola
Poročanje

Sledljivost
Makroukazi
Predloge
Parametrski nadzor
Učenje ob delu
Nalaganje izvornih načrtov kontrole (XSLT)

Dokumentacija in podpora

Navodila, obsežne baze znanja in primeri so vsem uporabnikom
rešitve GOM Inspect dostopni neposredno iz programa ali na https://support.gom.com

Prenesite svoj brezplačni izvod GOM Inspect >>

(Prosimo, da izpolnite vprašalnik podjetja GOM)

Video: prikaz 3D-programske opreme podjetja GOM – primerjava rešitev GOM Inspect in GOM Inspect Professional

GOM INspect

Zaprosite za informacije ali predstavitev, pošljite nam vprašanje ali komentar.

GOM certified partner logo