GOM Correlate – brezplačen programski paket za spremljanje in oceno 3D-testiranja

GOM Correlate je brezplačen program za korelacijo digitalne slike (DIC) in evalvacijo 3D-testiranja materialov in komponent.

Korelacija digitalne slike

Korelacija digitalne slike (DIC) je optična brezstična metoda za merjenje 3D-koordinat pri evalvaciji informacij, kot so pomiki in deformacije, s širokim razponom uporabe v raziskovanju materialov in testiranju komponent. DIC omogoča analitično testiranje kompleksnega obnašanja katerega koli merjenega objekta.

3D-analiza pomikov in deformacij

Analiza gibanja in deformacij je izvedena s konceptom komponent. Točke so razdeljene v koherentne skupine in opredeljene kot komponente. S tem je mogoče izračunati transformacije ali korekcije pomikov togih teles za te komponente. Za določanje translacije in rotacije v vseh smereh je mogoče uporabiti analizo GDoF. Polje vektorjev pomikov pomaga vizualizirati pomike točke in deformacije skozi čas.

Kronološko zasnovan pregled

Časovni potek, integriran v grafični vmesnik, podpira upravljanje večfaznih projektov, na primer pri analizi deformacij. Uporabnik programa lahko izbira med stadiji v projektu ali prikaže izključno relevantne/opredeljene faze.

Mapiranje slik

Mapiranje slik deluje kot intuitivni delovni uporabniški vmesnik, ki podpira opredelitev in prikaz vseh merilnih rezultatov. Prekrivanje 3D-rezultatov meritev posameznih elementov in celotnih površin, prikazano z različnimi barvami, prispeva k boljšemu razumevanju obnašanja merjenega objekta v primerjavi s tradicionalnimi rezultati merilnih instrumentov ter merilnih pretvornikov, prikazanih s tabelami in grafikoni.

I-Inspect

Gumb za I-Inspect predstavlja inteligenten pregled in upravitelja vodi skozi postopek pregleda. I-Inspect predlaga ustrezne principe merjenja in merila pregleda za izbrani element. Z rešitvijo I-Inspect se tudi kompleksne naloge pregleda izvedejo hitro in enostavno.

Prilagodljiva matematika

Večina rezultatov pomikov in deformacij se izračuna med standardno evalvacijo z vnaprej opredeljenimi načeli pregleda. GOM Correlate ima vmesnik za posebne ocene, ki omogoča izvedbo uporabniško opredeljenih izračunov in formul ter samodejno računanje ustreznih rezultatov.

Parametrski koncept programske opreme

S parametrskim konceptom GOM vsak posamezni element ohrani svojo stezo v strukturi programske opreme. Vsi koraki evalvacije in mere so v celoti medsebojno povezani in jih je mogoče spremljati. Posamezne elemente je mogoče spreminjati in prilagoditi kadar koli, s pritiskom tipke pa lahko po izvedeni spremembi samodejno posodobimo vse povezane elemente.

Vnos CAD

Osnovni CAD-formati, kot so GES, JT Open in STEP, ter izvorni formati, kot so CATIA, NX, Solidworks in Pro/E, se lahko brez kakršnih koli dodatnih stroškov vnesejo v rešitev GOM Correlate Professional.

Brezplačna programska oprema za 2D-korelacijo

GOM Correlate omogoča brezplačno 2D-korelacijo digitalne slike, ki omogoča oceno katere koli serije digitalnih slik ali videodatotek. Gre za ekonomično rešitev za vsa dvodimenzionalna testiranja z že obstoječimi kamerami, ki vključuje tudi vse možnosti evalvacij in poročanje iz programa GOM Correlate.

Deljenje rezultatov

Danes je deljenje rezultatov testiranja zaradi predstavitev in nadaljnjih razprav nujno deliti s sodelavci in kupci. GOM Correlate podpira izmenjavo rezultatov s pomočjo mehanizma poročanja, ki daje dokumentacijo, pripravljeno za tisk, in povsem animirane formate PDF. Za boljše razumevanje in predstavitev rezultatov je celotne projektne datoteke mogoče deliti in pregledovati s 3D-uporabniškim vmesnikom brezplačnega programskega paketa GOM Correlate.

Brezplačen evalvacijski program

Vsi podatki, posneti v programih GOM Correlate Professional in Aramis Professionalm, so združeni v eno datoteko. Brezplačna programska oprema GOM Correlate omogoča dostop do vseh merilnih rezultatov. To izboljša sodelovanje med službami za merjenje, analizo, dizajn in razvoj, saj olajša njihovo medsebojno razumevanje in analiziranje merilnih rezultatov ter s tem hitrejše sprejemanje odločitev.

Kje se uporablja COM Correlate?

Uporablja se kot evalvacijski program, 3D-brskalnik in komunikacijsko orodje za industrijsko rabo v/pri:

 • Avtomobilski industriji:
  • Testiranje trkov
  • Aerodinamika
  • Testi vpliva okolice
  • Testi NVH
 • Letalski industriji:
  • Testiranje konstrukcij in utrujanja materiala
  • Testiranje NVH/vibracij/akustike
  • Testiranje udarcev in trkov
  • Testiranje aerodinamike
 • Biomehaniki:
  • Testiranje vsadkov
  • Protetika in ortopedija
  • Analiza premikanja
  • Temeljne raziskave
 • Gradbeništvu:
  • Spremljanje in analiza poškodb
  • Betoniranje in zidanje
  • Varnostni testi
  • Raziskave materiala
 • FEM/FEA:
  • Primerjava numeričnih FE-simulacij z optičnimi meritvami
  • Optimizacija FE-simulacij/komponent
 • Testiranje materiala:
  • Natezno preizkušanje
  • Izbočitveni testi
  • Strižni testi
  • Testiranje krivljenja

Brezplačna programska oprema GOM Correlate se uporablja tudi kot brskalnik za vse rezultate merjenja GOM Correlate Professional ter tudi za ARAMIS Professional, TRITOP Professional in PONTOS Live.

Brezplačen programski paket je na voljo v angleščini, nemščini, kitajščini, francoščini, italijanščini, španščini, portugalščini in japonščini.

Mogoča je nadgradnja na GOM Correlate Professional za parametrski pregled, 3D-korelacijo digitalne slike in prilagodljivo matematiko. Rezultati, dobljeni s pomočjo programa GOM Correlate Professional, se lahko nato še naprej obdelujejo z rešitvijo GOM Correlate.

VIDEO: Prikaz merilnega postopka – GOM Correlate

Zaprosite za informacije ali predstavitev, pošljite nam vprašanje ali komentar.

GOM certified partner logo