TOPOMATIKA, natančna industrijska 3D‑metrologija

Seminarji o deformacijah GOM

Edinstvena priložnost za neposreden pogovor s strokovnjaki za meritve deformacij prek brezplačnih enournih spletnih konferenc (spletnih seminarjev) o uporabi merilnega sistema GOM ARAMIS in trgalnih strojev znamke Hegewald & Peschke za potrebe testiranja mehaničnih lastnosti materiala.

1. webinar: „GOM ARAMIS Tensile Test“ / 24. 7. 2013.

Prva v nizu spletnih konferenc o meritvah deformacij – spletni seminar»GOM ARAMIS Tensile Test« je potekal 24. 7. 2013 od 9. do 10. ure in od 18. do 19. ure.

Poleg vrhunskih naprav za 3D-skeniranje oblik podjetje GOM proizvaja tudi naprave, kot je ARAMIS, za psevdostatično in dinamično merjenje pomikov in deformacij v točki ali na površini.

Na tem spletnem seminarju podjetja GOM so bili obdelani principi in rezultati optičnih meritev mehaničnih lastnosti s sistemom ARAMIS na standardnih napravah za testiranje mehaničnih lastnosti, kot so trgalni stroji Hegewald & Peschke.

Prikazan je brezplačen makro za merjenje ARAMIS:

 1. Stress – Strain Curve
 2. Young’s Modulus – Rp02
 3. N-Value
 4. Poisson Ratio
 5. R-Value

Primer rezultatov ene meritve v obliki videoporočila:

2. webinar:„GOM ARAMIS Bulge Test“ / 21. 11. 2013.

Tema spletnega seminarja je določitev parametrov pločevine s testi hidravličnega izbočenja za določanje biaksialne krivulje trčenja, enega od pomembnih parametrov, ki določa lastnosti materiala.

Spletni seminar vključuje:

 1. Princip testov hidravličnega izbočenja in računski model za določanje biaksialne krivulje tečenja po ISO16808
 2. Merjenje hidravličnega izbočenja in postopke evalvacije projekta s sistemom ARAMIS
 3. Postopek določanja biaksualne krivulje tečenja s sistemom ARAMIS po ISO16808

Spletni seminar je potekal v četrtek, 21. 11. 2013, od 9. do 10. ure in od 18. do 19. ure.

3. webinar: »Določanje krivulj mejne deformabilnosti – FLC«/22. 1. 2014

FLC prikazuje maksimum deformabilnosti pločevine v deformiranem stanju pri enoosnih in dvoosnih deformacijah.

Krivulja parametrov materiala se uporablja v postopkih obdelave pločevine

v avtomobilski industriji in proizvodnji blaga za široko potrošnjo

Teme:

 1. Kaj je FLC
 2. Kateri testi se uporabljajo za določanje FLC
 3. Matematični principi za izračun FLC
 4. Postopek pridobivanja eksperimentalnih podatkov za izračun FLC s sistemom ARAMIS
 5. Postopek določanja FLC s sistemom ARAMIS po standardu ISO 12004

Določanje FLC-krivulje – test Nakajima: videoposnetek postopka merjenja

Spletni seminar je potekal v sredo, 22. 1. 2014, od 9. do 18. ure

4. webinar: »Potrditev numeričnih simulacij«/

19. 3. 2014.

Numerične simulacije se uporabljajo za raziskovanje in razvoj v vseh industrijah. Izjemno pomembne so za preverjanje računalniških modelov za podporo hitrejšega razvoja novih izdelkov.

Rezultati preverjanja računalniških simulacij z optičnimi merilnimi sistemi GOM se uporabljajo za optimizacijo v številnih različnih aplikacijah.

Spletni seminar »Potrditev numeričnih simulacij« ponuja informacije o optičnih merilnih tehnikah in o tem, kako se optični merilni rezultati uporabljajo na primer v postopkih potrjevanja oblikovanja pločevine, testiranjih v letalski industriji in v biomedicinskih aplikacijah.

Spletni seminar je potekal 19. 3. 2014, ob 9. in 18. uri.

5. webinar: „Tensile Testing“ / 6. 5. 2014.

Natezno preizkušanje je postopek testiranja mehaničnih lastnosti materiala na trgalnem stroju, s katerim se določijo glavne lastnosti, ki karakterizirajo mehanično odpornost materialov in njihovo deformabilnost. Pogosto se uporablja pri razvoju novih materialov in kontroli kakovosti.

Pri tem je pomembno točno določiti parametre, kot so krivulje napetosti, Youngov modul, r-vrednost in n-vrednost. Sistem ARAMIS z brezstičnim merjenjem in visoko ločljivostjo rezultatov omogoča natančno testiranje trdnosti materialov in vrednotenje številnih testov.

Spletni seminar vključuje določanje navedenih parametrov in prikaz izvedbe navedenega z optičnim merilnim sistemom Aramis.

Potekal je v torek, 6. 5. 2014, ob 9. in 18. uri. dodajte v koledar Google

6. webinar: „Automotive Testing“ / 3. 7. 2014.

Optimizacija sodobnega razvoja izdelkov v avtomobilski industriji zahteva točne in zanesljive rezultate meritev, ki morajo biti objektivni, zelo natančni in ponovljivi. Boljše razumevanje statičnega in dinamičnega obnašanja komponent omogoča učinkovit razvoj izdelkov in zmanjša potrebna ponavljanja cikla. Poleg tega je v razvoju izdelkov zelo pomemben tudi varnostni vidik.

Na tem spletnem seminarju podjetja GOM so bile predstavljene zanimive aplikacije iz avtomobilske industrije na področjih trdnosti in testov trkov, analize gibanja in ocenjevanja toplotne deformacije komponent, testiranih v klimatizirani komori.

Spletni seminar je vključeval določanje navedenih parametrov in prikaz izvedbe navedenega z optičnim merilnim sistemom Aramis.

Seminar je potekal v četrtek, 3. 7. 2014, ob 9. in 18. uri.

7. webinar: „Aerospace Testing“ / 3. 9. 2014.

Razvoj in proizvodnja sodobnih zračnih plovil je izjemno kompleksen proces, ki zahteva ravnovesje in kompromise glede varnosti, tehničnih možnosti, dizajna, dostopnih tehnologij in stroškov. V razvoju letalstva sodelujejo različne tehnologije in tehnične discipline, kot so aerodinamika, pogonski inženiring, znanost o materialih, strokovni dizajn in proizvodnja.

Sedmi spletni seminar GOM je bil namenjen uporabi sistemov ARAMIS in PONTOS v aplikacijah iz letalske industrije. Vključeval je teme od merjenja manjših obsegov, kot je testiranje elementov, pa vse do evalvacije deformacij komponent.

7. posnetek spletnega seminarja o deformacijah podjetja GOM – meritve v letalski industriji:

Spletni seminar je potekal 3. 9. 2014, ob 9. in 18. uri.

8. webinar: „Medical and Biomechanics Testing“ /

9. 12. 2014.

Za obstoječe merilne tehnologije biomehanika predstavlja velik izziv, npr. pri določanju mehaničnih lastnosti materialov ali preverjanju delovanja delov, kot so vsadki. Napredne metode 3D-snemanja in stereo fotogrametrije ter 3D-digitalizacije podjetja GOM se uporabljajo za merjenje variacij v dejanskih bioloških mehaničnih sistemih, kot so kosti, tetive, ligamenti in ostala tkiva. Te metode merjenja imajo precej večji dinamični razpon od tradicionalnih merilnih naprav. Optični 3D-merilni sistemi se danes uporabljajo tudi v medicini, in sicer za določanje lastnosti materialov, analiziranje učinkovitosti vzorcev in potrditev numeričnih simulacij.

Osmi spletni seminar podjetja GOM je bil namenjen različnim uporabam optične 3D-metrologije na področju medicinskih/biomehaničnih testiranj in kontrole kakovosti.

Potekal je v torek, 9. 12. 2014, ob 9. in 18. uri.

8. prikaz spletnega seminarja o deformacijah podjetja GOM – medicinska in biomehanična testiranja:

9. webinar: „Automotive Testing“ / 10.2.2015.

V sodobni avtomobilski industriji se avtomobilski deli razvijajo in izpopolnjujejo skladno z visokimi zahtevami glede funkcionalnosti, varnosti in stabilnosti med trajanjem življenjske dobe. Da bi se vsi deli certificirali za serijsko proizvodnjo, morajo prestati postopke testiranja, kot so:

 • Toplotne in mehanične deformacije
 • Vpliv hrupa in vibracij
 • Postopki obrabe
 • Testiranje trkov

Optimizacija sodobnega razvoja izdelkov v avtomobilski industriji zahteva točne in zanesljive rezultate meritev, ki morajo biti objektivni, zelo natančni in ponovljivi. Boljše razumevanje statičnega in dinamičnega obnašanja komponent omogoča učinkovit razvoj izdelkov in zmanjša potrebna ponavljanja ciklusov.

Deveti seminar je bil namenjen aplikacijam iz avtomobilske industrije na področjih testiranja trkov, analiziranja gibanja in ocene toplotnih deformacij delov s testiranjem v klimatskih komorah.

Spletni seminar je potekal v torek, 10. 2. 2015, ob 9. in 18. uri.

Oglejte si posnetek 9. spletnega seminarja o tem, kako se optična metrologija uporablja pri testiranju v avtomobilski industriji:

10. webinar: „High Speed Component Testing“ /

24. 6. 2015.

Testi High-speed so pomembno orodje v sodobnem razvoju izdelkov, saj omogočajo analiziranje reakcij komponent na mehanične vplive in trke. Pri testih z visoko hitrostjo daje optična metrologija merilne rezultate z visoko časovno in prostorsko ločljivostjo.

Spletni seminar dne 24. 6. 2015, ki je potekal ob 9. in 18. uri, je bil namenjen uporabi optične metrologije v testih high-speed . Prikazani so rezultati testiranja trka glave pešca v avtomobilsko vetrobransko steklo.

Oglejte si posnetek 10. spletnega seminarja o deformacijah podjetja GOM:

11. webinar: „Optical 3D Metrology for Automotive Testing

16. 3. 2016.

Optimizacija sodobnega razvoja izdelkov v avtomobilski industriji zahteva točne in zanesljive rezultate meritev, ki morajo biti dostopni v najkrajšem možnem času. Da bi zadovoljili zahteve današnjega procesa razvoja izdelkov v avtomobilski industriji, morajo biti merilni rezultati objektivni in ponovljivi.

Optična metrologija omogoča boljše razumevanje statičnega in dinamičnega obnašanja komponent, skrajša pripravo za testiranje in zmanjša število potrebnih ponovitev.

Spletni seminar »Optična 3D-metrologija za testiranja v avtomobilski industriji« je bil namenjen širokemu spektru uporab, kot so:

 • Analiza toplotnih deformacij komponent
 • 3D-analiza deformacij pri testiranju zračnih blazin
 • Analiza togosti tečajev vrat
 • 3D-analiza pomikov v testih trkov

Spletni seminar je potekal v angleškem jeziku, v sredo, 16. marca 2016, ob 9. in 17. uri.

Oglejte si videoposnetek spletnega seminarja »Optical 3D Metrology for Automotive Testing«:

12. webinar: „Shear Test“ / 13. 4. 2016.

Tema 12. spletnega seminarja podjetja GOM je bila uporaba optične 3D-metrologije v strižnih testih, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju novih materialov in kontroli kakovosti:

 • Motivacija za strižne teste
 • Optična metrologija v strižnih testih
 • Primer uporabe: Strižno testiranje bakra v trgalnem stroju
 • Primer uporabe: Strižno testiranje jekla po ASTM

Poznavanje točnih parametrov materiala je nujno v fazi projektiranja izdelkov in naknadne analize z numeričnimi simulacijami. Strižni testi se izvajajo pri testiranju materiala med razvojem novih izdelkov in kontrolo kakovosti.

Optična metrologija daje natančne rezultate brezstičnega merjenja v strižnih testih, s čimer podpira razvoj novih materialov in zagotavljanje kakovosti. Poleg tega visoka ločljivost rezultatov, ki jo daje rešitev ARAMIS, omogoča izboljša obstoječih postopkov vrednotenja. Rezultati se lahko uporabijo na primer za vrednotenje predpostavk, na katerih je zasnovan današnji pristop k izračunu posamičnih napetosti.

Spletni seminar je potekal v sredo, 13. 1. 2016, od 9. do 17. ure

Videoposnetek spletnega seminarja »Shear Test«:

Spletni seminar – Optična 3D-metrologija za testiranje v letalski industriji/20. 4. 2016

Razvoj in proizvodnja sodobnih zračnih plovil je izjemno kompleksen proces, ki zahteva ravnovesje varnosti, tehničnih možnosti, dizajna, dostopnih tehnologij in stroškov. Optična metrologija lahko pospeši razvoj vašega izdelka in omogoči jasne, celovite rezultate ter hkrati skrajša čas priprave testiranja in zmanjša število potrebni ciklusov ponavljanj.

Na spletnem seminarju »Optična 3D-metrologija za testiranje v letalski industriji« podjetja GOM, ki je potekal 20. 4. ob 9. in 17. uri, je bilo prikazano, kako lahko pri delu izkoristite prednosti, ki jih ponuja optična metrologija. Uporabljeni so bili naslednji primeri:

 • Povratni inženiring helikopterja
 • Določitev dinamične trpežnosti materiala
 • Analiza loma plošče okvirja letala
 • Test krivljenja lopatice rotorja – potrditev MKE

Obdelane so bile uporabe v letalski industriji – od merjenja majhnih vzorcev, kot je testiranje dinamične trpežnosti ali testiranje posameznih komponent, pa vse do merjenja celih letal v resnični velikosti.

Oglejte si posnetek spletnega seminarja:

Spletni seminar – 2D-korelacija slik s pomočjo programske paketa GOM Correlate/11. 5. 2016

GOM Correlate je brezplačen programski paket za digitalno korelacijo in evalvacijo slik. Digitalna korelacija slik je optična brezstična metoda za določanje 2D- in 3D-koordinat. Uporablja se za določanje pomikov in deformacij za številne vzorce pri testiranju materialov in komponent.

GOM Correlate omogoča 2D-digitalno korelacijo slik in s tem evalvacijo ter poročanje za katero koli digitalno serijo slik ali videodatotek. Prav zato je popolna rešitev za testiranja v ravnini s pomočjo že obstoječih kamer.

Brezplačen spletni seminar »2D-digitalna korelacija slik s pomočjo programskega paketa GOM Correlate« je potekal 11. 5. 2016 ob 9., 13. in 17. uri v angleškem oziroma nemškem jeziku. Na spletnem seminarju se je govorilo o:

 • Nateznem preizkušanju z nizko in visoko hitrostjo
 • Evalvaciji cone razpoke
 • Testu krivljenja v treh točkah
 • Strižnem testiranju po ASTM-standardih
 • Digitalni korelaciji slik velikih dimenzij

Oglejte si posnetek spletnega seminarja

Spletni seminar – Optična 3D-metrologija v nateznem preizkušanju/24. 5. 2016

Določanje lastnosti materiala, zasnovano na nateznem preizkušanju, se uporablja za razvoj novih materialov in kontrolo kakovosti. Prav zato je zelo pomembno določiti mehanične lastnosti materialov, vključno s krivuljami napetost-raztezek, Youngovim modelom elastičnosti, koeficientom utrjanja in podobnim.

Natančni rezultati, ki jih daje ARAMIS, naprava za optično 3D-analizo deformacij, izboljšajo točnost meritev mehaničnih lastnosti materiala. Obstoječi postopki testiranja, na primer določanje krivulj tečenja in formiranje mejnih krivulj tečenja, so izboljšani in s tem zanesljivejši. Zahvaljujoč brezstičnemu merjenju in visoki lokalni ločljivosti rešitve ARAMIS je mogoče testirati številne materiale.

Brezplačni seminar »Optična 3D-metrologija v nateznem preizkušanju« podjetja GOM, ki je potekal 24. 5. 2016 ob 9. in 17. uri, je vključeval naslednje teme:

 • Uvod v natezno preizkušanje
 • Uporaba optične metrologije v nateznem preizkušanju
 • Demonstracija programskega paketa v živo: evalvacija nateznega preizkušanja
 • Lokalno deformacijsko obnašanje materiala, kot so Lüdersove linije, krivulje tečenja in ustvarjanje vratov

Oglejte si posnetek spletnega seminarja:

Spletni seminar – Optična 3D-metrologija v biomehaničnih testiranjih/15. 3. 2017

Spletni seminar podjetja GOM, ki je potekal 15. 3. 2017 ob 9., 13. in 17. uri, je bil namenjen različnim uporabam optične 3D-metrologije na področju medicinskih/biomehaničnih testiranj.

Za obstoječe merilne tehnologije predstavlja biomehanika velik izziv. Napredne optične 3D-metode podjetja GOM, ki uporabljajo 3D-korelacijo slike, stereo fotogrametrijo in 3D-digitalizacijo, se uporabljajo za dinamične meritve biomehaničnih sistemov, kot so kosti, tetive, ligamenti in mehka tkiva.

Na spletnem seminarju podjetja GOM so bile predstavljene različne aplikacije za 3D-optično metrologijo na področju biomehaničnih testiranj:

 • Analiza pomikov in napetosti tkiva
 • Validacija učinkov protez
 • Analiza 6DoF hrbtenice

Oglejte si posnetek spletnega seminarja v angleščini:

Spletni seminar – Korelacija 2D- in 3D-posnetkov pri testiranju materialov in komponent/30. 3. 2017

Brezplačen spletni seminar o deformacijah »2D and 3D Image Correlation in Materials and Components Testing« podjetja GOM je potekal 30. 3. 2017 ob 9. in 17. uri v angleščini in ob 13. uri v nemščini. Vključeval je naslednje teme:

 • Značilnosti 2D- in 3D-merilnih rezultatov
 • Omejitve in napake 2D-meritev, ki so posledica sprememb oddaljenosti med kamero in vzorcem

Analize deformacij so nujne za razvoj materialov in komponent. Pomike, napetost in specifične parametre materialov beležijo sistemi mono in stereo kamer. Dobljene 2D ali 3D-merilne rezultate lahko analiziramo s programom GOM Correlate, ki omogoča digitalne korelacije slik (DIC) in analizo gibanja.

Medtem ko 2D-meritve določijo samo koordinate v ravnini, pa 3D-merilni rezultati omogočijo tridimenzionalni pregled vzorca ali komponente katere koli oblike, tudi v gibanju. Druge razlike glede merilne postavitve pri obeh sistemih so prikazane v naslednjem spletnem seminarju (posnetek je v angleščini):

Spletni seminar – Določanje FLC (krivulja mejne deformabilnosti) s sistemom ARAMIS/24. 5. 2017

Poznavanje parametrov deformiranja pločevinastih materialov je ključnega pomena za projektiranje orodij in izvedbo celotnega postopka oblikovanja. Krivulja mejne deformabilnosti (FLC) omogoča določanje smernic obdelave materialov tistim, ki delajo na področju oblikovanja pločevine. Sodobno določanje FLC z brezstičnimi optičnimi merilnimi metodami je predpisano s standardom ISO 12004.

Spletni seminar »Determination of Forming Limit Curves in ARAMIS« podjetja GOM je potekal 24. 5. ob 9. in 17. uri v angleškem jeziku in ob 13. uri v nemškem jeziku ter je vključeval naslednje teme:

 • Načela določanja krivulj mejne deformabilnosti (FLC)
 • Uporaba optičnih merilnih sistemov
 • Določanje krivulj mejne deformabilnosti s sistemom ARAMIS

Oglejte si posnetek spletnega seminarja:

Webinar „Open Data Architecture in the 3D Testing Software” / 29. 6. 2017.

Primerjava in simultana vizualizacija merilnih podatkov ter izmenjava podatkov v metrologiji in obdelavi podatkov na splošno postajata vse pomembnejši. Prav zato se za vizualizacijo in nadaljnjo obdelavo v ARAMIS Professional 2017 in GOM Correlate Professional 2017 lahko uvedejo dodatne skalarne vrednosti in podatki o površinah. Podatki, izdelani v programski opremi GOM, se lahko izvedejo v različnih formatih podatkov in jih je mogoče uporabiti tudi z drugimi programskimi opremami. Program ARAMIS Professional 2017 omogoča tudi komunikacijo s stroji in napravami za testiranje.

Spletni seminar »Open Data Architecture in the 3D Testing Software« je potekal 29. 6. ob 9. in 17. uri v angleščini in ob 13. uri v nemščini in je v 30 minutah obdelal naslednje teme:

 • Različne izvozne funkcije za nadaljnjo obdelavo podatkov ali oscilacijsko analizo, zasnovano na kodiranju ASCII ali XML
 • Uvoz in nadaljnja obdelava zunanjih podatkov (npr. simulacijski podatki iz ANSYS in skalarni podatki o geometrijah)
 • Možnosti komunikacije v živo

Oglejte si posnetek spletnega seminarja v angleščini:

Webinar „Validating Numerical Simulations with Optical 3D Metrology” / 1. 2. 2018.

Analiza končnih elementov (FEA) je integrirano orodje sodobnega novega procesa razvoja izdelkov, ki omogoča hitrejšo postavitev izdelkov na trg in zmanjša število potrebnih fizičnih prototipov. Prav zato je ključno, da daje zanesljive in točne rezultate, da bi se zagotovila najboljša učinkovitost skozi celotno življenjsko dobo izdelka.

Optična 3D-metrologija poveča možnosti za vrednotenje rezultatov numeričnih simulacij z eksperimentalnimi podatki, saj daje točne 3D-podatke o oblikah, pomikih in napetostih.

Spletni seminar »Validiranje numeričnih simulacij z optično 3D-metrologijo« je potekal 1. 2. 2018 ob 9. in 17. uri v angleščini in ob 13. uri v nemščini in je trajal okrog 30 minut. Obravnavane so bile naslednje teme:

 • Uvod v uporabo optične metrologije za validacijo numeričnih simulacij
 • Primerjava ANSYS-simulacije z ARAMIS-merjenji komponente, ojačane s steklenimi vlakni pod mehanično obremenitvijo
 • Demostracija celotnega poteka dela primerjanja FEA-rezultatov z merjenimi podatki v programu ARAMIS Professional v živo
 • Izvoz ustreznih zbirk podatkov iz ABAQUS, ANSYS in LS-Dyna za postopek validacije

Oglejte si posnetek spletnega seminarja v angleščini:

Webinar “High-speed testing with the new, high-resolution ARAMIS SRX” / 8. 3. 2018.

Danes se optična metrologija množično uporablja v razvoju izdelkov. Gibanja, pospešitve in napetosti se brezstično snemajo in dajejo dragocene merilne rezultate v avtomobilski industriji, letalstvu in biomehaniki. Nov merilni sistem ARAMIS SRX omogoča natančno analizo obnašanja delov pri trku ali padcu, saj senzor kombinira zelo visoko ločljivost fotoaparata in visoko merilno frekvenco. Senzor beleži dele in strukture veliko podrobneje kot običajne metode merjenja.

V četrtek, 8. marca 2018, ob 9., 13. in 17. uri, je potekal spletni seminar podjetja GOM, ki je v tridesetih minutah obdelal naslednje teme:

 • Priprava meritev visoke hitrosti
 • Prikazovanje senzorjev ARAMIS SRX
 • Evalvacija testa udarca vrat
 • Evalvacija testa udarca glave pešca

Oglejte si posnetek v angleščini:

Spletni seminar »ARAMIS za testiranje materiala«/28. 6. 2018

Ne glede na to, ali ste inženir CAE, ki dela z modeli za numerične simulacije, ali inženir, ki testira mehanične lastnosti materialov, veste, da je poznavanje točnih parametrov materiala ključno za sprejemanje pravih odločitev med projektiranjem vašega izdelka, da bi mu zagotovili najboljšo možno učinkovitost skozi celotno življenjsko dobo.

Korelacija digitalne slike je vsestranska in učinkovita metoda analize, s katero se določijo 3D-podatki za analizo deformacij materiala in komponent.

28. junija 2018, ob 9., 13. in 17. uri, vas podjetje GOM vabi na spletni seminar »ARAMIS za testiranje materiala« v angleščini in nemščini, na katerem se lahko naučite, kako bo ARAMIS izboljšal vaše možnosti testiranja pri:

 •  Testih krivljenja
 • Strižnih testih
 • Testih Bulge
 • Testih Nakajima
 • Tlačnem preizkušanju
 • Nateznih preizkusih
 • Dvoosnih nateznih preizkusih
 • Testiranju širjenja lukenj

Spletni seminar bo trajal približno 30 minut.

Registrirajte se za spletni seminar v angleščini:

Registrirajte se za spletni seminar v nemščini:

Spremljajte naše objave in se registrirajte za naslednje spletne seminarje o deformacijah podjetja GOM, s katerimi boste dobili dragocen vpogled v zanimive teme in izvedeli več o tem, kako vam lahko brezstična optična 3D-metrologija pomaga pri delu.

Udeležba na spletnih seminarjih je brezplačna. Prijavite se v spletnem brskalniku, ki podpira programski jezik JAVA, in povezavo odprite ob 9. ali 17. uri. Registrirate se lahko do eno uro pred začetkom spletnega seminarja. Potrditev o prijavi in povezavo, na kateri si lahko ogledate spletni seminar, boste prejeli

po e-pošti. Prav tako boste prejeli brezplačno predstavitev.

Spletni seminarji potekajo v angleščini in nemščini in trajajo približno 45 minut.

Upamo, da bodo obstoječim in prihodnjim uporabnikom merilnih sistemov GOM ARAMIS in PONTOS ter uporabnikom trgalnih strojev Hegewald & Peschke te izkušnje koristile.

Za vse dodatne informacije se obrnite na nas:

deformacije@topomatika.hr


VSE NOVOSTI